KWALWARISS

nie ważny jest lvl wązny jest harakter

KWALWARISS

Głównym celem jest zdobycie świata a w tym przypadku świata Metin2

Informacja od administra
To tu wszyscy będziemy prowadzić wszystko odnośnie naszej gildii